หน้านี้คือ ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษา ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษา ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยหัวข้อการประชุมเป็นการชี้แจงข้อมูลทุนการศึกษา และทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของการเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน โดยอาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมาเป็นประธานการประชุมและปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าว