หน้านี้คือ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนจิตอาสา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนจิตอาสา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562
เพื่อร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ บริเวณเลียบคลอง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
**หมายเหตุ**
*** – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนและรวมพล ณ บริเวณด้านข้างโรงอาหาร 2
เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกย้ายเพื่อร่วมพัฒนา ทำความสะอาด ตามจุดที่กำหนด