หน้านี้คือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้า หน้ากองกำลังสุรนารี นายจักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์จำนวนกว่า 500 คน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณคลองชลประทานข้างกองกำลังสุรนารี(ข้างคลองส่งน้ำบ้านถ่าน) และบริเวณที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดสุรินทร์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว