หน้านี้คือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกช่วยปฏิบัติงานราชการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกช่วยปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2563 โดยนักศึกษาสามารถรับใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ตามประกาศที่แนบด้านล่างครับ